Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Adelaide (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Adelaide (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Dr. Valdis Tomanis / Latvian Consulate - Honorary Consul Dr. Valdis Tomanis
648 South Rd.; Glandore; SA 5037
+61 8 8293 1330 | ah: +61 8 8267 3395; baltic@westnet.com.au
Karte>>

Adelaides latviešu ziņotājs / The Adelaide Latvian Newsletter
PO Box 507; Glenside; SA 5065

Adelaides Latviešu biedrības nams / Adelaide Latvian Society House
34-36 Rose Terrace; Wayville; SA 5034
Karte>>

Adelaides Latviešu skola / Latvian School of Adelaide
4 Clark Street; Wayville; SA 5034
Vidusskola un pieagušo apmācība - Ilga Vasele; ilga_vasele@hotmail.com; Tālrunis: 08 8332 6152
Pamatskola - Mārīte Rumpe; marite.rumpe@yahoo.com.au
Bērnudārzs un spēļu grupa - Reinis Dancis; reinis.dancis@mintereellison.com
Karte>>

Sv. Pētera luterāņu baznīca / St. Peter's Lutheran Church
23 Rose Terrace; Wayville; SA 5034
Karte>>

Daugavas Vanagu nams / Latvian Relief Society
23 Clark Street; Wayville; SA 5034
Pasta adrese / Postal address: PO Box 173 Parkholme, SA 5043.
Karte>>

Adelaides Latviešu radio raidījumi / Adelaide Latvian Radio
5EBI FM 103.1 MHz, Ceturtdienās/Thursday 19.00-20.00