Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Berlīne (Vācija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Berlin (Germany)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas vēstniecība Berlīnē / Botschaft der Republik Lettland
Reinerzstrasse 40/41; Berlin D-14193
Konsulārā nodaļa: +49 30 826 002 12
Karte>>