Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Freiburga (Vācija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Freiburg (Germany)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


DV atpūtas nams "Bērzaine" / Lettisches Versehrtenheim "Berzaine"
Leinhaldenweg 28; Freiburg D-79104
+49 76153340
Karte>>