Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Hamburga (Vācija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Hamburg (Germany)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latviešu biedrība Hamburgā (LBH) / Lettischer Verein in Hamburg
Farnstraße 6; Hamburg D-22335
+49 (0)40 5079 0842; Fax: +49 (0)40 5079 0841; lettland@hamburga-lv.de

Balticoro / Balticoro ; Hamburg
0179 7755046; balticoro@web.de
Wir sind ein junger, gemischter Chor, der sich mit klassischer Musik der baltischen Länder - Estland, Lettland und Litauen – beschäftigt. Dirigent Gints Rācenis