Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kērns (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Cairns (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Aleksandrs Gārša / Latvian Consulate - Honorary Consul Aleksandrs Gārša
P.O. Box 4902; Cairns; QLD 4870
alex.garsa@gmail.com