Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Melburna (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Melbourne (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Jānis Roberts Dēliņš / Latvian Consulate - Honorary Consul Jānis Roberts Dēliņš
2 Mackennel St.; Ivanhoe East; VIC 3079
(03) 9499 6920; Fax: (03) 949 970 08; latcon@ozemail.com.au
Goda konsuls Viktorijā, Austrālijas Galvaspilsētas teritorijā, Tasmānijā
Karte>>

Melburnas Latviešu nams / Melbourne Latvian House
3 Dickens Street; Elwood; VIC 3184
(03) 9525 6884
Karte>>

Latviešu Kreditkooperatīvs Austrālijā / Latvian Australian Credit Co-operative
Level 8; 313 Little Collins St.; Melbourne; VIC 3000
1300 658 528; Fax: (03) 9654 3038; lacc@latviancredit.com.au
Karte>>

Svētā Krusta baznīca / Church of the Holy Cross
40 Warrigal Road; Surrey Hills; VIC 3127
Latviešu ev. lut. Svētā krusta draudze / Latvian Lutheran Church of the Holy Cross
Karte>>

Trīsvienības baznīca / German Lutheran Trinity Church
22 Parliament Place; East Melbourne; VIC 3002
Melburnas 1. latv. ev. lut. draudze / First Latvian Lutheran Congregation in Melbourne
Karte>>

Latviešu ciems / Latvian Retirement Village
60 Fraser Crescent; Wantirna South; VIC 3152
(03) 9800 2977
Karte>>

Daugavas Vanagu nams / Latvian Relief Society House
87 Chetwynd Street; North Melbourne; VIC 3051
(03) 9329 8873; vanagi@mira.net
Karte>>

Melburnas Latviešu radio raidījumi / Melbourne Latvian Radio
3ZZZ - Melbourne Ethnic Community Radio 92.3FM, Ceturtd./Thurs. 9.00-10.00