Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Oklenda (Jaunzēlande)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Auckland (New Zealand)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts – Goda konsule Margarita Karina Bentley / Latvian Consulate – Honorary Consul Margarita Karina Bentley
Level 1/18 Shortland St; Auckland
+64 9 309 5367; mkbentley@xtra.co.nz