Laikraksts Latvietis

Māra Branča skatījums

Izstāde par senām dienām Jelgavā. Kurzemes provinces muzejam 200

  Laikraksts Latvietis Nr. 530, 2019. g. 11. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

A.K. Zenfs (Senff). Kurzemes un Vidzemes ģenerālgubernators Filips Pauluči. 1815. FOTO Māris Brancis.