Laikraksts Latvietis

Baltiešu Ziemassvētku tirdziņš Adelaidē

Varam secināt, ka ļoti sekmīga pēcpusdiena

  Laikraksts Latvietis Nr. 528, 2018. g. 21. dec.

Foto - Laikraksts Latvietis

Nodarbības. FOTO Pēteris Strazds.