Laikraksts Latvietis

Īpašs gads arī Beļģijas latviešu ev. lut. draudzei

Svinētas visu triju Baltijas valstu simtgades, kā arī draudzes 70 gadu jubileja

  Laikraksts Latvietis Nr. 529, 2019. g. 3. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Beļģijas latviešu ev. lut. draudzes 70 gadu jubilejas svinības Briseles Zviedru baznīcā, 2018. gada 21. oktobrī. Draudzes priekšnieks Arnolds Žubeckis pūš sveci uz jubilejas tortes. Viņam pa labi: draudzes mācītājs Rinalds Gulbis. FOTO Mārtiņš Zelmenis.