Laikraksts Latvietis

Kurzemes cietokšņa atcere Melburnā

Stāstījums par kara gūstekņu nometni Zedelgemā

  Laikraksts Latvietis Nr. 547, 2019. g. 21. jūnijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Sarīkojuma dalībnieki. FOTO Ilze Ābele.