Laikraksts Latvietis

Aizvesto piemiņas atcere Kanberā

Atceres runas teicēja no Jaunzēlandes

  Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā

Foto - Laikraksts Latvietis

Rota Stone. FOTO Andrejs Grigulis.