Laikraksts Latvietis

Daugavas Vanagu Centrālās valdes sēde Toronto

Ziņo par plašo darbu visā pasaulē

  Laikraksts Latvietis Nr. 552, 2019. g. 4. aug.

Foto - Laikraksts Latvietis

Sēdes dalībnieki. FOTO Silvija Kaugere.