Laikraksts Latvietis

Arhibīskape Lauma Zušēvica Austrālijā

Zvaigznes dienas dievkalpojums Melburnā

  Laikraksts Latvietis Nr. 576, 2020. g. 14. janv.

Foto - Laikraksts Latvietis

Arhibīskape ar Melburnas latviešu ev. lut. draudzes valdes locekļiem. No kreisās draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons, arhibīskape Lauma Zušēvica, draudzes kasieris Andris Atvars, draudzes vecākais Mārtiņš Biršs. FOTO no Andra Atvara personīgā arhīva.