Laikraksts Latvietis

Sv. Krusta draudzei Melburnā 60

Jaunais mācītājs ievests amatā

  Laikraksts Latvietis Nr. 141, 2011. g. 13. apr.

Foto - Laikraksts Latvietis

Draudzes priekšnieks Eduards Lēmanis uzrunā draudzi un viesus baznīcas zālē. FOTO Gunārs Nāgels.