Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Abonējiet laikraksta drukāto versiju

Subscribe to the printed edition


Drukāta veidlapa abonēšanai / Printed form for subscriptions:

Abonēšanas lapa (PDF) / Subscription form (PDF)


Tūlītēja abonēšanas pieteikšana vai pagarināšana.
Instant subscription or renewal:

Jaunie abonementi

New subscribers
Izvēlēties izdevumu skaitu:
Abonementa pagarinājums

Subscription renewal
Izvēlēties izdevumu skaitu:

Abonēšana

Mēs piedāvājam abonēt laikrakstu "uz papīra" (krāsās), kā arī uzdāvināt abonementu kādam, kurš nevar vai nevēlas lejuplādēt elektronisko versiju. Katra lappuse ir A4 lielumā.

Cena ar piegādi Austrālijā: Cena ar piegādi ārpus Austrālijas ar gaisa pastu:
 • $60 par 10 numuriem,
 • $115 par 20 numuriem,
 • $285 par 52 numuriem.
 • $80 par 10 numuriem,
 • $150 par 20 numuriem,
 • $385 par 52 numuru.

Lūdzu, atsūtiet mums e-pastu, lai saņemtu informāciju par maksājumu elektronisko pārskaitīšanu:

Subscriptions

We offer subscriptions for the printed version (in colour), and also invite you to give the gift of a subscription to somebody who cannot or does not want to download the electronic version. Each page is A4 size.

Price with delivery in Australia: Price with delivery by air mail outside Australia:
 • $60 for 10 issues,
 • $115 for 20 issues,
 • $285 for 52 issues.
 • $80 for 10 issues,
 • $150 for 20 issues,
 • $385 for 52 issues.

Please send us an e-mail for information about electronic funds transfer:


SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija