Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Kraistčērča (Jaunzēlande)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Christchurch (New Zealand)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts – Goda konsuls Laila Jansone / Latvian Consulate - Honorary Consul Laila Jansone
Te Whare Ta Wahi; 166 St Asaph St.; Christchurch 8011
Pasts/Mail: PO Box 13 600; Christchurch 8140
+64 (0) 3 365 3505 / +64 (0) 27 27 65 855; ljansone@hotmail.com

Latviešu nams / Latvian House
38 Gasson St.; Sydenham; Christchurch 8023
Karte>>

Sv. Māras draudze / St. Mara's Congregation
38 Gasson St.; Sydenham; Christchurch 8023
merv.altments@paradise.net.nz
Draudzes priekšnieks Miervaldis Altments
Karte>>