Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Londona (Lielbritānija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

London (United Kingdom)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas Vēstniecība – Konsulārā nodaļa / Latvian Embassy – Consular Section
45 Nottingham Place; London W1U 5LY
+44 20 731 200 40; Fax: +44 207 312 00 40; consulate.uk@mfa.gov.lv
Karte>>

DVF Londonas nams / 72 Queensborough Terrace
72 Queensborough Terrace; London W2 3SH
+44 (0) 20 7229 1652; Fax: +44 (0) 20 7229 9514
Karte>>