Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Halifaksa (Lielbritānija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Halifax (United Kingdom)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


DVF nams Halifaksā / Latvian Welfare Fund Social Club Halifax
8 Lord Street; Halifax; West Yorkshire HX1 5AE
+44 1422 360 635‎
Karte>>