Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Citur Lielbritānijā (Lielbritānija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Other UK (United Kingdom)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


"Straumēni" / Catthorpe Manor
Catthorpe Manor; Catthorpe; Leicestershire LE17 6DF
Karte>>

Rofantas muiža / Rowfant House
Rowfant House; Wallage Lane Rowfant; Crawley; West Sussex RH10 4NG
01342 714869; Fax: 01342 859939
Karte>>