Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Brisbāne (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Brisbane (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Juris Meija / Latvian Consulate - Honorary Consul Juris Meija
29 Mozart Place; Mount Ommaney; QLD 4074
intrade@netspace.net.au
Karte>>

Brisbanes Ziņotājs / Brisbane Latvian Newsletter
4 Marmindie St; Chapel Hill; QLD 4069
a.siksna@uq.edu.au
Nr. 240 - 2015. g. novembrī (1,5 MB)

Brisbānes Latviešu nams / Brisbane Latvian House
24 Church Ave.; Buranda; QLD 4102
brisbanelatvianhall@gmail.com
Karte>>

Nācaretes baznīca / Nazereth Lutheran Church
12 Hawthorne St.; Woolloongabba; QLD 4102
Karte>>