Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Perta (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Perth (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Jānis Purvinskis / Latvian Consulate - Honorary Consul Jānis Purvinskis
221 RAAFA Estate; Meadow Springs; WA 6210
(08) 9582 5221; janis@msvillage.com.au

Pertas Latviešu centrs / Perth Latvian Centre
60 Cleaver Terrace; Belmont; WA 6104
(08) 9277 6830
Karte>>

Pertas Latviešu radio raidījumi / Perth Latvian Radio
6EBA FM 95.3 MHz, Sestdienās/Saturday 18.00-19.00