Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Sidneja (Austrālija)

Laikraksts "Latvietis" sakopo informāciju par latviešu sabiedrību ārpus Latvijas. Patlaban veidojam šīs lapas, un būtu pateicīgi par norādēm uz papildinformāciju vai kļūdām.

Sydney (Australia)

The newspaper "Latvietis" is compiling information on Latvian communities outside Latvia. At present this section is under construction, and we welcome any additional information or corrections.


Latvijas konsulāts - Goda konsuls Aldis Birzulis / Latvian Consulate - Honorary Consul Aldis Birzulis
583 Darling St.; Rozelle; NSW 2039
(02) 9555 7230; abirzulis@bigpond.com
NSW un NT
Karte>>

Sidnejas Latviešu nams / Sydney Latvian House
32 Parnell Street; Strathfield; NSW 2135
(02) 9744 8500; Fax: (02) 9744 7652; sydneylatviansociety@bigpond.com
Karte>>

Sv. Jāņa baznīca / St. John's Church
30 Bridge Road; Homebush; NSW 2143
(02) 9746 1934; Fax: (02) 9764 3318; president@sydneylatvianchurch.org.au
Sidnejas ev. lut. latviešu draudze / Latvian ev. Lutheran Church in Sydney
Karte>>

Vienības baznīca / Uniting Church
The Boulevarde (cnr. Morwick St.); Strathfield; NSW 2135
Sidnejas latviešu ev. lut. Vienības draudze
Karte>>

Daugavas Vanagu nams / Latvian Relief Society
49 Stanley St.; Bankstown; NSW 2200
(02) 9790 1140
Karte>>