Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Lieldienas 2011

Prāvesta Lieldienu raksts

Laikraksts Latvietis Nr. 142, 2011. g. 20. apr.
Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

„Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” Rom.5:8

Vārdi „es tevi mīlu“ skan tukši, ja tiem neseko nekādi pierādījumi. Vārdi vien vēl neko daudz nenozīmē. Cik reiz cilvēks nav apliecinājis savu mīlestību ar vārdiem, bet tad viņa darbi liecina par ko citu?

Paldies Dievam, ka tādu vilšanos pie Viņa nepiedzīvojam. Dieva Vārdiem visiem ir segums. Aiz katra Viņa Vārda, stāv Mūžīgais Dievs. Viņš atkal un atkal Savā Vārdā apliecina Savu mīlestību pret mums. Lieldienas ir Viņa mīlestības kulminācija, jo Lieldienās piepildās Kristus teiktais: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” Jāņa ev. 3:16-17.

Dievs mūs tik ļoti mīlējis, ka Viņš dāvājis mums Sava Dēla asinis par izpirkšanas maksu mūsu grēkiem. Kad Jēzus mira pie krusta, Viņš mira vietnieciskā nāvē. Tas nozīmē, ka Viņš paņēma mūsu pelnīto sodu un nomira mūsu vietā. Viņš to darīja, lai mums nebūtu jāpiedzīvo Dieva dusmas un sods par grēku.

Mēs katrs esam grēcinieks. Mums nemaz nav jāiet tālāk par pirmo bausli, lai pārliecinātos par šo patiesību. Pirmais bauslis saka: „Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.“ Katru reizi, kad mūsu dzīvē kaut kas ir ņēmis prioritāti pār Dievu, esam lauzuši šo bausli. Dieva Vārds mums māca, kas vainīgs pie viena baušļa pārkāpšanas, ir vainīgs pret visu. Kurš no mums nav kādreiz iekārojis cita mantu, vai nav zadzis, vai runājis nepatiesību? Atcerēsimies, ka paņemt zīmuli no darba vietas ir zagšana. Visi ir grēkojuši, vēsta mums Dieva Vārds. Teikt, ka neesam grēkojuši, jau pats par sevi ir melošana, un melošana ir grēks. Visi esam vainīgi Dieva priekšā.

Labā vēsts ir izteikta mūsu pārdomu tekstā: „Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.“ Kristus par mums miris. Viņš mūsu sodu paņēmis. Ja uz Viņu ticam, ja nožēlojam savus grēkus un uzticam mūsu pestīšanu Viņam, tad esam brīvi no grēka lāsta.

Vēsais kaps Jēzu nenoturēja. Lieldienu rītā Dievs Viņu augšāmcēla, un tagad Viņš ir dzīvs mūžu mūžam. Viņš dāvā dzīvību katram, kas Viņam tic. Jēzus sacīja: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!“ Jāņa ev.10:25-26

Dieva mīlestība izpaudās darbībā. Tā turpina izpausties arī vēl šodien. Katrs, kas pie Kristus nāk ticībā, saņem no Viņa caurdurtām rokām piedošanu un mūžīgās dzīvības apliecinājumu. Viņš mūs mīl. Atsauksimies Viņa mīlestībai ticībā un nāksim pie Viņa, un uzticēsim visu Viņam. To darot, mums ne tik vien būs priecīgas Lieldienas, bet svētīga ik diena un mūžība. To vēlu katram lasītajam no sirds.

Prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson)Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com