Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vēstule no DV Austrālijas Valdes, 2012. g. maijā

Aicinām Austrālijas latviešu sabiedrību ziedot Daugavas Vanagu Aprūpes darbam!

Laikraksts Latvietis Nr. 202, 2012. g. 25. maijā
Jānis Priedkalns -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu 2012.-14. g. Austrālijas Valde. No keisās.: kasieris Aleksandrs Impols, aprūpes lietu sekretāre Aija Balode, padomniece Regīna Berķe, padomniece Rasa Feja, priekšsēdis Jānis Priedkalns, priekšsēža vietnieks Artūrs Berķis, politisko jautājumu sekretārs Miķelis Dancis, DV Austrālijas Vanadžu vadītāja Ilga Vēvere, kultūras lietu sekretārs Jānis Lindbergs, padomnieks Ēriks Krūmiņš; iztrūkst: sekretāre un DV Austrāl. Vanadžu vad. vtn. Inese Laine, sevišķu uzdev. sekr. Toms Kļavenieks. FOTO no Jāņa Priedkalna personīgā arhīva.

Ikgadējā DV līdzekļu vākšanas akcija Austrālijā ir paredzēta par labu 1) bijušajiem leģionāriem un grūtdieņiem daudzbērnu ģimenēs Latvijā, 2) jaunatnes latviskās izglītības mērķiem Austrālijā.

Pagājušā (2011.) gadā akcija ienesa 22 253 Austrālijas dolārus ($), no kā DV nodaļām un kopām palika $7935, bet DV AV $ 14 318. DV AV daļa tika izmaksāta, atbilstoši ziedotāju norādījumiem, sekojoši: bijušo leģionāru atbalstam Latvijā $6125; bērnu izglītībai mazturīgās ģimenēs Latvijā $1302,50; bērnu izglītībai daudzbērnu ģimenēs Latvijā $1585; bērnu izglītībai ģimenēs ar audžubērniem Latvijā $1205,50; latviešu skolu un jaunatnes latviskās izglītības mērķiem Austrālijā $587,50 (šī summa tika ar $1345,28 papildināta no DV AV konta); bez sadales ienākušie līdzekļi $3512,50 (papildināti ar $2254,72 no DV AV konta) tika veltīti DV Stipendiju fondam un Austrālijas latviešu Vasaras vidusskolai.

Arī Austrālijas DV nodaļas savu ziedojumu akcijas ienākumu daļu, to no saviem kontiem ievērojami palielinot, izmaksāja augšā minētajiem mērķiem. Atsevišķi, Daugavas Vanadžu kopas veica ievērojamus ziedojumus minēto mērķu atbalstam.

Pašlaik notiekošā 2012. g. Ziedojumu akcija ir paredzēta, līdzīgi kā iepriekšējā gadā, lai atbalstītu: a) leģionārus un leģiona invalīdus Latvijā, b) bērnu izglītību daudzbērnu un audžubērnu ģimenēs Latvijā, un c) jaunatnes latvisko izglītību un latviešu skolas Austrālijā. Lūdzu, izdariet ziedojumu sev tuvākajā DV nodaļā, līdz š.g. 30. jūnijam.

Saprotams, Daugavas Vanagu organizācijas augstākais mērķis ir latviešu tautas labāka nākotne, un tas vispirms nozīmē latviešu tautas identitātes, valodas un kultūras saglabāšanu Latvijā, kā arī nozīmīgu Latvijas atbalsta posteņu uzturēšanu ārzemēs. Tādā redzējumā svarīgs ir nacionālpolitiskais darbs ārzemēs, ko Daugavas Vanagi veic roku rokā ar aprūpes darbu, abi veltīti gaišākai latviešu tautas un valsts nākotnei.

Jānis Priedkalns, DV AV pr-is;
Ilga Vēvere, Austrāl. DV Vanadžu vadītājaAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com