Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Trīs brāļi, trīs paaudzes

Adelaidē jauna Vanagu valde.

Laikraksts Latvietis Nr. 224, 2012. g. 15. okt.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

DV Adelaides valde. No kreisās sēž: Ēriks Krūmiņš, Gunta Rudzīte, Astra Kronīte, Imants Kronītis, Regīna Berķe, Rita Pillups, Valdis Jaudzems. Aizmugurē Juris Dancis, Juris Ābols, Juris Jaudzems, Andris jaudzems, Richards Rozentāls, Edgars Ceplītis, Agris Ezeriņš, Toms Kļavenieks, Artūrs Berķis. FOTO Artūrs Berķis.

No kreisās: Valdis, Andris, Juris Jaudzemi. FOTO Imants Kronītis.

DV Adelaides nodaļas pilnsapulce un jaunas valdes un priekšnieka vēlēšanas šogad notika ar pamatīgu nokavēšanos, vispirms jau pa mēnešiem un tad vēl sapulces dienā par pusstundiņu. Vispirms jau vainīga bija nodaļas 60 gadu jubileja š.g. janvārī: kā var ievēlēt jaunu valdi un likt tai – galīgi zaļai – rīkot tādus lielus svētkus? Nē, pilnīgi izslēgts; pieredzējušai valdei jāpaliek līdz februārim, un tikai tad, kad svētki cauri, var vēlēt jaunus spēkus.

Doma jau laba, bet kaut kā laiks aiztecēja kā ūdens strautiņā čalodams, un pilnsapulce beidzot tika izsludināta 4. augustā. Proponēja jau visādus citādus, tuvākus datumus, bet katram kāda vaina: sakrīt ar citu sarīkojumu, daudzi biedri izbraukuši uz ārzemēm, tagad slimošanas sezona... utt. Un tad pat izsludinātā dienā gadījās tas šķērslis, kuru mēs neviens nevaram mēnešiem uz priekšu paredzēt – bēres. Lai bēriniekiem būtu laiks parādīt aizgājējai pienācīgo godu un arī piedalīties sapulcē, laiku novilcināja vēl par pusstundu. Taču beidzot... Labs nāk ar gaidīšanu!

Sapulce kā jau sapulce: 36 biedri noklausījās nozaru ziņojumus, pārliecinājās, ka nodaļas finanses un nekustamie īpašumi ir labā kārtībā, un papriecājās, cik veiksmīgi strādā Vanadzes un vīru koris. Bārā, bibliotēkā un aprūpes darbā čakli rūķīši gādā, lai viss ritētu pēc plāna un grafika. Biedrzine var ziņot, ka nodaļas biedru skaits ir stabils, jo mūžībā aizgājušos atvieto jauni biedri, un nama saimnieks vēstī, ka nams savests kārtībā, lai gan ar lielu kapitāla ieguldījumu. Tātad, saimniekots gudri un ienesīgi – varam sev uzsist uz pleca.

Darba kārtas svarīgākā daļa bija vēlēšanas: jāvēl jauns priekšnieks, valde un revīzijas komisija. Kaut gan priekšnieks Imants Kronītis jau sen teica, ka šoreiz vairs nekandidēs, jo septiņus gadus jau nodaļu vadījis un tādēļ jādod iespēju citiem, taču vienpadsmitā stundā viņš tomēr kapitulēja, jo cita kandidāta nebija, un tas pats Imants tika ievēlēts ar ovācijām, gan uz paša noteikumu – šoreiz uz tikai diviem gadiem. Valdē ievēlēja veselus divpadsmit locekļus, lai nekristu tik liela darba nasta uz dažiem cilvēkiem (kuriem arī gadu nasta uz pleciem nav nekāda vieglā), kā tas ir bijis līdz šim. Bijušai valdei, t.i., Artūrs Berķis, Juris Dancis, Juris Jaudzems, Edgars Ceplītis, Rita Pillups, Astra Kronīte un Ēriks Krūmiņš pievienojās jauni, dedzīgi darbinieki: Toms Kļavenieks, Andris Jaudzems, Juris Ābols, Agris Ezeriņš un Aivars Vēzis. Revīzijas komisijā ievēlēja Valdi Jaudzemu, Ēriku Krūmiņu un Ričardu Rozentālu.

Patiešām priecājamies par jaunām asinīm, un jau tūlīt nākošā valdes sēdē visus Vanagu formās tērptus fotogrāfijās iemūžināja jauno valdi. Iepriekšējā sēdes telpa – slavenais bunkurs birztaliņas galā izrādījās par šauru, lai uzņemtu visu paplašināto valdi, un ērtības labad atradām par prātīgāku iekārtoties nama bāra telpā, kur vairāk vietas (Un atspirdzinājumi tuvāk!). Un tad uzgājām dažus interesantus faktus, kas varbūt raksturo sabiedriskā darba darītājus: valdē sēž divi ārsti, divi armijas virsnieki, četri skautu vadītāji, viens īsts, oriģinālais leģionārs, Cēdelghemas nometnes bijušais iemītnieks un DV organizācijas dibinātājs, divas skolotājas, trīs Juri un – trīs brāļi!

Jau sen lepojamies ar Juri Jaudzemu, Vanagu bāra vadītāju. Jura kompetencē ietilpst dzērienu iepirkšana, bāra krājumu revīzija un sestdienās bārmeņa pienākumi. Pats viņš alkoholiskos dzērienus patērē ļoti mēreni, tādēļ viņam droši var uzticēt Vanagu bāru! Juris zina bez teikšanas, kas katram ir parastais, jo ir acīgs un uzmanīgs un nekad neaizmirst, ko katrs vislabprātāk iedzer. Tagad jaunā valdē Jurim blakus darbosies divi no viņa vecākiem brāļiem: Andris (dzied arī DV vīru korī Daugava), kas kopā ar Agri Ezeriņu iestājušies kā mācekļi pie Artūra Berķa, lai no viņa iemācītos nama saimnieka pienākumus, un Valdis, ko tauta pazīst kā Smaidoni. Sestdienās redzēsim arī Valdi un Andri aiz bāra letes, lai Jurim nebūtu tik bieži tur jābūt, jo mājās aug mazais Oskars, kas negrib, lai tētis katru sestdienu dzīvo pa Vanagu māju. Turklāt Valdis ir arī revīzijas komisijas loceklis. Brāļi Jaudzemi ir ne tikai jauni valdes locekļi, bet arī gados jauni, kas ļauj cerēt uz jaunu sparu un enerģiju valdes darbā. Jaunās valdes caurmēra vecums ir 71,5 gadi, salīdzinot ar iepriekšējās 77,6 gadiem. Uzdrošinos apgalvot, ka nekur citur Austrālija, varbūt pat visā pasaulē, vienlaikus DV aktīvā darbā nav iesaistījušies vienas ģimenes trīs locekļi.

Vanagu organizācijā Jaudzemu vārds nav svešs. Jau ilgus gadus, pirms dēli kļuva par biedriem, tēvs Roberts un māte Alvīna bija atrodami Adelaides nodaļas Vanagu un Vanadžu biedru sarakstos. Deviņpadsmit gadu vecumā no Latgales rudzu lauka uz Otrā pasaules kara kaujas lauku Robertu ierāva kara viesulis; leģionāra pārdzīvojumi viņam tik dziļi iespiedās atmiņā, ka pat 64 gadus vēlāk, viņš intervijā ar Imantu Kronīti varēja ļoti detalizēti atstāstīt savas kara gaitas. Kas reiz aizstāvējis Tēvzemi un piedzīvojis gūstekņu nometni, tam iestāšanās Vanagu organizācijā neprasīja lielu gudrošanu. Arī Roberta dzīves biedre Alvīna, pirms aiziešanas mūžībā 2008. gadā, ilgus gadus bija aktīva Vanadze, tātad var skaidri redzēt, kur dēli ņēmuši savu iedvesmu. Un trešā paaudze? Andrim aug dēls Raimonds; jau 12 gadu vecumā apdāvināts pianists, kurš ar savu klavierspēli jau ir kuplinājis Vanagu sarīkojumus. Uz viņu var likt cerības, ka prāta gados arī viņš kļūs par nodaļas biedru.

Valdes locekļiem amati sadalīti sekojoši: Imants Kronītis – priekšnieks, Astra Kronīte – sekretāre un sarīkojumu vadītāja, Juris Dancis – kasieris, Rita Pillups – biedrzine, Ēriks Krūmiņš – aprūpe un revīzijas komisija, Artūrs Berķis – vicepriekšnieks, arhīvists un speciālie uzdevumi, Edgars Ceplītis – rentes māju pārvaldnieks, jaunatnes nozares pārstāvis, Juris Ābols – informācija, Andris Jaudzems un Agris Ezeriņš – nama saimnieki, Aivars Vēzis – revīzijas komisija, Toms Kļavenieks – mantzinis, Valdis Jaudzems, revīzijas komisija, bāra pienākumi, Richards Rozentāls, arhīvists un spec. uzdevumi. Tautas deju grupas sakarniece ir Rasma Celinska, Public officer pienākumus veic Reinis Dancis, bet Vanadzes pārstāv priekšniece Regīna Berķe un priekšnieces vietniece Gunta Rudzīte. Nodaļas darbs turpinās bez pārtraukuma.

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com