Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Vienprātības svētība

Draudžu dienas Sidnejā

Laikraksts Latvietis Nr. 271, 2013. g. 21. aug.
Ludviks V. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: prāv. Krists Kalniņš, māc. Aldis Elberts, prāv. Kolvins Makfersons. FOTO Ojārs Greste.

Māc. Aldis Elberts un Vita Kristovska. FOTO Ivars Birze.

Māc. Aldis Elberts. FOTO Ivars Birze.

Prāv. Krists Kalniņš. FOTO Ivars Birze.

133. Psalmā lasām:

Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi! Tas ir kā dārga eļļa, kas pil no galvas bārdā, Ārona bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Ciānas kalniem, jo tur Tas Kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi!

Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes rīkotās draudžu dienās no 9. līdz 11. augustam šie Dieva vārdi īstenojās ļoti spēcīgā izpausmē. Visi trīs mācītāji: prāvests Krists Kalniņš, mācītājs Aldis Elberts, un prāvests Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson) sadarbojās brīnišķīgā saskaņā. Visi trīs mācītāji ir vienoti savā izpratnē par Dieva Vārda autoritāti cilvēka dzīvē.

Draudžu dienu tēma bija Staigāsim Garā. Prāvests Krists Kalniņš sniedza četrus referātus, kas izsmeļoši šo tematu apskatīja. Viņa dziļā ticība un vienkāršā sirsnība deva viņa teiktajam lielu spēku un svētību. Mācītājs Aldis Elberts sniedza vienu referātu un vienu Bībeles stundu. Mācītāja Alda harismātiskā pieeja un sirds dedzība bija saistoša un jauka. Prāvests Kolvins Makfersons sniedza referātu par Dieva Vārda spēku, it sevišķi, ka to lietojam kā personīgu apliecību.

Starp lekcijām bija iespēja dalībniekiem piedalīties kopējā dziedāšanā. Dziedājām gan ierastos korāļus, kā arī jaunas dziesmas, ko prāvests Kalniņš mums iemācīja. Dažas dziedājām ar Ināras Gedgovdas ērģeļu pavadījumu un dažas ar prāvesta Krista ģitāras pavadījumu. It sevišķi skaista un spēcīga bija dziesma Nāc, Svētais Gars. Latvijā ir daudz apdāvinātu mūziķu un dziesmu autoru, un bija jauki iepazīties ar jaunām dziesmām.

Ļoti interesanta bija intervija, ko vadīja Vita Kristovska. Vita ar saviem āķīgajiem jautājumiem izraisīja ļoti interesantas atbildes no viesu mācītājiem un deva ieskatu viņu ticībā un pārliecībā, kā arī mazliet par viņu personīgām dzīvēm.

Sestdienas pēcpusdienā Linda Makfersona kopā ar mācītāju Aldi atklāja Sidnejas draudzes izdotās prāvesta Kolvina Makfersona grāmatas: Ticība ir Darbības Vārds un Dzīvības Maize. Linda norādīja uz to, ka tie, kas prāvesta mājās bijuši, var apgalvot, ka dārzniecība nav viņa dāvana, bet apcerēt un sludināt Dieva vārdu vienkāršā, cilvēkiem saprotamā valodā, ir.

Draudžu dienu noslēguma dievkalpojumā kalpoja visi trīs garīdznieki. Svētrunu teica prāvests Krists Kalniņš, lūgšanu vadīja mācītājs Aldis Elberts un prāvests Kolvins Makfersons vadīja liturģiju. Dieva Vārda lasījumus lasīja Linda Kalniņa un Anita Elberta. Draudzes ansamblis samazinātā sastāvā dziedāja divas aizkustinošas dziesmas.

Sidnejas draudzes dāmas dāsni visus baroja ar restorāna kvalitātes maltītēm un ar ierasto sirsnību un mīlestību.

Draudžu dienas tika pavadītas skaistā un svētīgā sadarbībā, kas īstenojās tur, kur cilvēki sniedz Dievam tukšu trauku, ko piepildīt ar savu Garu.

Ludviks V.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com