Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Garīgais komentārs – māc. Raimonds Sokolovskis

Bībele par reinkarnāciju nerunā, bet viegli norāda

Laikraksts Latvietis Nr. 276, 2013. g. 19. sept.
Raimonds Sokolovskis -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

Bet Viņš uz tiem sacīja: „Gan Ēlija, papriekšu nākdams, visu atkal sataisīs...“ Mk.9:12

Marita Lipska: Raimond, kādā citā sarunā tu esi iesācis tēmu par reinkarnāciju. Šai sakarā rodas šāds jautājums: kur Kristīgā mācībā ir sastopama ticība attiecībā uz reinkarnāciju jeb dvēseļu pārdzimšanu?

Raimonds Sokolovskis: Jā, Marita. Pirmkārt – jau pie citās sarunās minētajiem sentēviem. Šodien – Gnostikā un – Esoteriskajā Kristietības plūsmā. Un arī – Bībelē.

ML: Kādu piemēru?

RS: Mācekļi vaicāja Jēzum šī temata sakarībā. Jēzus vārdi Kristietībā ir visaugstākā autoritāte Jaunajā Derībā.

ML: Labi. Un konkrēti?

RS: Kaut vai spilgtais piemērs ar Eliju, kurš saskaņā ar Jēzus sacīto mācekļiem – ir Jānis Kristītājs.

ML: Vai varētu, lūdzu, detalizētāk?

RS: Jā. Toreiz reinkarnācijas uzskats cilvēkiem jau bija zināms. Ar Eliju un Jāni Kristītāju ir tā: Elija dzīvoja ap 800 gadu pirms Jaunās Derības laika. Bija pravietots, ka viņš nāks atkal (atdzims) īsi pirms Mesijas nākšanas. Mācekļi, kas ticēja, ka Jēzus ir Mesija, vaicāja – kur tad ir Elija? Un Jēzus atbilde satur atbalstu mācekļu uzskatam.

ML: Vai Jēzus atzīst Jāni par kādreizējo Eliju?

RS: Jā. Jēzus atbilde ļauj mācekļiem palikt savā uzskatā.

ML: Tad jau iznāk, ka Jēzus to atbalsta?

RS: Jā. NEKAD Jēzus neatstāj savus klausītājus maldīgā priekšstatā.

ML: Ko tad Jēzus saka?

RS: Bībelē mēs lasām tā: ...Jēzus iesāka runāt uz ļaudīm par Jāni... Šis ir tas, par ko rakstīts – „redzi, Es sūtu Savu Eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.“ ...Un kad jūs gribat saprast, viņš ir Elija, kam bija jānāk.

ML: Jā.

RS: Pie tam – šodien, zinot no regresijas psihiatrijas avotiem vēl daudz vairāk par šo tematu, var arī labāk saprast Jēzus doto Vecās Derības citātu – „redzi, Es sūtu Savu Eņģeli Tavā priekšā, kam būs Tev ceļu sataisīt.“ No tā izriet, ka – kāda augsta Dvēsele vai gars no debesīm – kā Eņģelis, kas agrāk bija mājojis Elijā, tagad tika sūtīts piedzimt par Jāni Kristītāju, lai Jēzum ceļu sataisītu. Vēl pie tam – arī Elija, kā persona, bija šai augstajai Dvēselei, kas viņā mājoja – kā tranzītinkarnācija. Resp. – tai Dvēselei (jeb – Elijas garam), kas iemājoja kādreiz Elijā, arī vēl pirms tam ir bijušas zemes dzīves zemes – citās agrākās inkarnācijās. Tādēļ – teikt, ka viņš ir Elija, ir relatīvi. Kļūst labi saprotams – kāpēc Jēzus iesāk ar vārdiem – „kad jūs gribat saprast.“ Šī augstā Dvēsele, kas kādreiz iemājoja Elijā, tagad tika sūtīta piedzimt Jānī Kristītājā un saskaņā ar Jēzus vārdiem – NĀKS ATKAL, pie Jēzus Otrreizējās atnākšanas, kas mums vēl sagaidāma. Jo Jēzus, runādams par mums visiem vēl sagaidāmo Viņa paša Otrreizējo atnākšanu, vēl piebilst: „GAN ELIJA, PAPRIEKŠU NĀKDAMS, VISU ATKAL SATAISĪS...“

ML: Vai tas ir attiecināms uz nākotni?

RS: Jā. Tas tiek sacīts attiecībā uz Jēzus Otrreizējās Atnākšanas laikiem, kas mums vēl priekšā.

ML: Tātad Jēzus pravieto Elijas trešo reizi zemes virsū?

RS: Jā, bet pareizāk ir teikt – tās būtnes jeb Dvēseles vai gara, kurš bija Elijā, un pēc tam Jānī Kristītājā.

ML: Ko tas mums norāda?

RS: Tas mums skaidri un gaiši apliecina dvēseļu pārdzimšanu, ko sauc par reinkarnāciju.

ML: Tad jau Bībelē sacītais saskan ar regresijas psihiatrijas neatkarīgajiem atklājumiem, par ko esi runājis citreiz? (Laikraksts Latvietis Nr.225).

RS: Jā. Var redzēt, ka tie abi atbalsta viens otru šai jautājumā. Pie tam jau baznīctēvi kā Justīns Martirs (100-165 AD), Sv. Aleksandrijas Klements (150-220 AD) un Origens (185-254 AD) mācīja reinkarnāciju jeb pārdzimšanas vienu vai otru aspektu (S. Minns. u.c.). Origens, piemēram, savā darbā Contra Celsum saka: „Vai gan nebūtu racionāli, ka dvēselēm ir jātop iemiesotām ķermeņos, saskaņā ar viņu īpašībām un iepriekšējiem darbiem...?“ (I. M. Oderbergs u.c.). Tie visi centās maksimāli sekot Jēzus mācībām.

Ar mācītāju Raimondu Sokolovski sarunājās
Vienības draudzes locekle Marita Lipska
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com