Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Latvijas Okupācijas Muzejam 20 gadu jubilejā

Austrālijas ziedojumi no 2013. g 1. janvāra līdz 2013. g. 30. septembrim

Laikraksts Latvietis Nr. 279, 2013. g. 10. okt.
Ināra Graudiņa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
OM

Latvijas Okupācijas muzejs

No $1 līdz $99

J. Lūks, J. Lindbergs, Melburnas Latviešu biedrība, D. Skulte, J. Kārkliņš, V. Zars.

No $100 līdz $199

E. un L. Birzulis, T. Ābele, E. Ingēvics, M. un A. Balodis, J. B. Meiers, C. Rubis un M. Elliott, I. Drēziņa, I. Mirovics, M. un J. Paegle, A. Rozīte, Kanberas Latviešu biedrība, Adelaides Latviešu Rokdarbu kopa, A. un S. Miglis, A. Puķe, I. Kalniņš (savu vecāku piemiņai), A. Lodēna, V. Krūmiņa, Sidnejas Latviešu biedrība, Sidnejas latv. ev. lut. Sv. Jāņa draudze, Adelaides latv. ev. lut. draudze, R. Puisēns (A.Siļķēna un L. Ruņģes piemiņai), Brigita Voitkus (sava vīra piemiņai).

No $200 līdz $499

A. un D. Dārziņš, L. un Z. Kapelis, O. Jepson, A. Medenis, N. Neiburga, L. Graudiņa (sava vīra piemiņai), G. Stīpnieks, Brisbanes latv. ev. lut. draudze, Kanberas latv. ev. lut. draudze, Kopziedojumis: A. Bičevska bērēs, Kopziedojumis: V .Manass bērēs, Džilongas Daugavas Vanagi, S!K!K!S! V. Manass piemiņai.

No $500 līdz $999

Adelaides Daugavas Vanadzes, I. Jaunbērziņa (savu vecāku piemiņai), Dz. Cekuliņa, L. Strunga (draugu velte 80. dz. dienā).

No $1000 līdz $1999

Pertas Daugavas Vanadzes, A. Bļodniece (atzīmējot 18. novembri), Melburnas Daugavas Vanadzes, Latviešu biedrība Rietumaustrālijā, E. Zaļums (S. Zaļumas piemiņai), Kopziedojums: R. un I. Kleinu bērēs, Kopziedojums: E. Lēmanes bērēs, Kopziedojums: O. M. Rubja bērēs, Kopziedojums: L. Ruņģes bērēs (tēva – kapt. Jāņa Dubulta piemiņai).

No $2000 līdz $3999

Pertas Daugavas Vanagu nodaļa, Melburnas Daugavas Vanagu nodaļa, Sidnejas Latviešu biedrības Dāmu kopa, E. Rimšāne.

Bez tam Kanberas Daugavas Vanagu nodaļa Okupācijas muzejam, Partizāņu bunkura maketa ierīkošanai Nākotnes Namā, ziedojusi $9500, papildus jau iepriekš ziedotajiem $2500. Ar ziedojumiem, iepriekš nenozīmētiem kādam specifiskam mērķim, Bunkura projekta izmaksai pievienojušies arī Melburnas Daugavas Vanagi un Vanadzes, kā arī Sidnejas Latviešu Biedrības Dāmu kopa. Tā kā šīs organizācijas kopā sedz Partizāņu bunkura maketa izmaksu ($24 000), šo organizāciju vārdi parādīsies uz plāksnītes, piestiprinātas bunkuram.

Līdz šim Latvijas Okupācijas muzeja 20 gadu pastāvēšanas jubilejas gadā Austrālijas latvieši kā dāvanu muzejam kopā veltījuši $38 856.

Muzejs piedāvā ziedotājiem iespēju iemūžināt savu vārdu, pieminēt vai godināt sev tuvus cilvēkus gan pamatakmenī, gan goda plāksnē, gan plāksnītēs pie ekspozīciju stendiem vai par ziedotajiem līdzekļiem iekārtotajās telpās, kā arī pieminot muzeju savā testamentā.

Latvijas Okupācijas muzeja motto:

ATCERĒTIES, PIEMINĒT, ATGĀDINĀT

Jāpateicas tiem gaišajiem tautiešiem, kam radās ideja un drosme, pārvarot neskaitāmus šķēršļus, nezinot, ko nākotne nesīs, pirms 20 gadiem dibināt Latvijas Okupācijas muzeju, kas stāsta par Latvijas un latviešu likteņgaitām zem 50 gadu okupantu varām un ir piemineklis visiem okupāciju upuriem. Pateicoties muzeja darbiniekiem, muzeja nozīme arvien pieaug ne tik Latvijā vien, bet arī pasaules mērogā.

Jāpateicas visiem tiem dāsnajiem ziedotājiem, kas gadu no gada atvēruši savas sirdis un makus, tā nodrošinot muzeja pastāvēšanu, lai tas varētu stāstīt arī nākamajām paaudzēm par šo posmu Latvijas vēsturē un darīt iespējamo, lai kas tāds nekad nespētu atkārtoties.

Pateicībā,

Ināra Graudiņa
Okupācijas muzeja pārstāve AustrālijāAtbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com