Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Gunārs Jurjāns (1922–2010)

Darbs teātrī

Laikraksts Latvietis Nr. 108, 2010. g. 16. sept.
Gunārs Klauss -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
ALTTvans

ALT izrāde 1953. g. M. Zīverta „Tvans“. Dekorators G. Jurjāns.

ALTKvartets

ALT izrāde 2008. g. R. Hārvuda „Kvartets“. Dekorators G. Jurjāns.

Ir grūti izšķirties, vai mākslinieku Gunāru Jurjānu dēvēt par gleznotāju, grafiķi vai dekoratoru, jo viņš darbojies visās šinīs mākslas nozarēs. Liekas gan, ka visvairāk sava laika viņš ir veltījis dekoratora darbā, jo arī dzīves iztiku pelnīja šinī nozarē, darbodamies Valsts televīzijas raidītāja ABC studijā. Savu īpatnējo mākslinieka rokrakstu gan ne vienmēr viņš varēja parādīt televīzijas drāmas iestudējumos, jo ne reti vajadzēja gādāt tīri reālas, laikmetam atbilstošas dekorācijas. Turpretī uz latviešu skatuves varēja brīvāk veidot dekoratīvo ietērpu, tomēr ievērojot lugas vajadzībām nepieciešamo gaisotni.

Gunārs Jurjāns bija mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā, Otrā pasaules kara beigās bija nonācis Dānijā, kur turpināja māksliniecisko izglītību Kopenhāgenas dekoratīvās mākslas skolā. Dānijā tanī laikā bija apbrīnojami rosīgas latviešu teātra kopas, kuras apmēram četru gadu laikā iestudēja vairāk kā 25 lugas. Tur Gunāram arī radās iespēja praktizēties dekoratīvajā mākslā, pie kam pirmās lugas izrāde, kurai viņš veidoja dekorācijas, notika tikai 2 mēnešus pēc kara beigām! Cik zināms, Dānijas laikā viņš darinājis dekorācijas vēl daudzām citām lugām līdz izceļošanai uz Austrāliju.

Šī raksta autoram ciešāka sadarbība ar dekoratoru Gunāru Jurjānu radās 1953. gadā, kad bija nodibinājies Austrālijas latviešu teātris (ALT). Teātra atklāšanas izrādei bija izvēlēta Mārtiņa Zīverta luga Tvans, un par lugas dekoratoru darbojās Gunārs Jurjāns, kurš Melburnā līdz tam vēl dekorācijas nebija darinājis. Turpmākajos gados Gunārs kļuva par ALT galveno dekoratoru un ir veidojis dekoratīvo ietērpu 41 iestudējumam! Pēdējā laikā gan pa reizei brīdināja, ka darbošanos esot jāizbeidz, jo dekorāciju krāsošana tīri fiziski kļūstot par grūtu, tomēr ļāvās pierunāties dažiem īpašiem iestudējumiem pēc tam, kad bijām solījuši grūtākos darbus veikt ar skatuves meistara un aktieru palīdzību. Tā arī ALT 55 gadu darbības atcerei veltītajā lugā R. Hārvuda komēdijā Kvartets redzējām G. Jurjāna dekorācijas. Tās 2008. gadā tad arī bija pēdējās...

Ar Gunāru kā dekoratoru bija viegli sadarboties. Paturot savu dekoratīvo ieceri, viņš tomēr bija piekāpīgs praktiskajā dekorāciju veidošanā. Tā mūsu skatuves meistars priecājās, ka, pretēji citiem dekoratoriem, Gunārs nepastāvot uz precīzu 2,05 metru dekorācijas augstumu, ja finiera plāksnes, kas jālieto, esot tikai 2,00 metru garas! Arī režisora nodomus Gunārs atbalstīja bez iebildumiem. Vienīgās domstarpības pāris reizes iznāca īsi pirms ģenerālmēģinājuma, kad uzstādītās dekorācijas pēkšņi ierobežoja aktieru spēles laukumu, pie kā bija pierasts mēģinājumos. Tomēr ceļojoša teātra aktieriem jāprot piemēroties dažāda lieluma skatuvēm.

ALT saimei un skatītājiem gan Melburnā, gan citās Austrālijas pilsētās Gunārs Jurjāns un viņa darinātās dekorācijas vienmēr paliks atmiņā.

ALT režisors Gunārs Klauss
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com