Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Baritons Andris Ruņģis

Brigitas Saivas atmiņas

Laikraksts Latvietis Nr. 548, 2019. g. 5. jūlijā
Brigita Saiva -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

1990. gada Kultūras dienas Kanberā. Priekšplānā Brigita Saiva, Terēze Rozenberga, Lilija Sīle (LNO soliste, arī dziedāja) un Andris Ruņģis. FOTO Guntars Saiva.

Šī laikraksta 2019. gada 7. jūnija numurā iespiestais Skaidrītes Dariusas raksts Andris Ruņģis mūžībā man atsauca atmiņā mūsu kopīgās gaitas ar Andri latviešu mūzikas dzīvē, kas ilga gadus divdesmit.

Mēs kopīgi piedalījāmies kādos 12 dažādos koncertos un sarīkojumos. Šķiet, ka pirmo reizi tas bija Sidnejas ev. lut. Draudzes Dārza svētkos 1971. gada 18. aprīlī. Pēdējo reizi – 1990. gadā Austrālijas Latviešu 40. Kultūras dienu dievkalpojumā Kanberā.

Piecas reizes bijām partneri

Sidnejas Latviešu biedrības 1978. gada 4. novembra jautrā sarīkojumā Reiz mazā kafejnīcā dziedājām vairākus populārus duetus, kā, piemēram, Reiz kādā mazā konditorijā, Bakarola un Wunderbar, Terēzes Dzītares klavieru pavadījumā.

Alfrēda Kalniņa simtgades sarīkojumā 1979. gada 15. septembrī dziedājām Ed. Veidenbauma Jau ziediem rotātas pļavas, Kārļa Skalbes Pūš vēji vasaru un Fr. Bārdas Krēslā, Andra regulārās pianistes Beriles Poteres (Beryl Potter) pavadījumā.

Austrālijas Latviešu 29. Kultūras dienās Sidnejā, 1979. gada 26. decembrī, Atklāšanas koncertā uzveda Bruno Skultes simfonisko poēmu Daugava, oriģināli rakstītu solistiem, teicējai, korim un simfoniskam orķestrim; pēdējo Sidnejā atvietoja ērģelniece Anita Rundāne. Mums ar Andri, kopā ar soprānu Veltu Skujiņu, altu Ilzi Jaunbērziņu, tenoru Jāni Dzeldi un baritonu Valdi Rakūnu bija uzticētas solo partijas. Teicēja bija Māra Rozīte. Uzvedumu bija iestudējis diriģents Haralds Rutups, tajā piedalījās Sidnejas latviešu jauktais koris un Sidnejas latviešu sieviešu koris Sidrabene.

Sidnejas Latviešu jauktā kora Otrajā Latvju mūzikas koncertā 1982. gada 4. decembrī dziedājām solo partijas H. Berīno Kantātē jauktam korim, soprānam, baritonam un simfoniskam orķestrim Staru tilti. Diriģents Haralds Rutups.

Sidnejas Latviešu jauktā kora Gadskārtējā koncertā 1986. gada 29. novembrī dziedājām solo partijas Tiklas Ilsteres Tēvu zeme runā. Alfr. Kalniņa 1913. gadā komponētā kantātē Mūzikai korim, klavierēm, soprānam, tenoram un baritonam, mums ar Andri pievienojās tenors Jānis Dzelde. Ar Andri dziedājām solo partijas, ar Dzeldi dziedāju duetu. Kantātes noslēgumā bija mūsu triju tercets; pie klavierēm Ingrīda Šakurova.

Kopīgi, bet – kā atsevišķi mākslinieki – piedalījāmies vairākos koncertos, no kuriem minēšu tikai nedaudzus.

Kanberas latviešu ev. lut. Draudzes 30 gadu pastāvēšanas koncertā 1979. gada 27. oktobrī Andris dziedāja – A. Štromberga Es saku paldies un Es stāvu un V. Baštika Tu esi mans tēvs un Miers; es – V. Ozoliņa Labo ganu, Br. Skultes Lūgšanu, J. Kalniņa Par katru stundu un L. Garūtas Mūsu Tēvs. Pie ērģelēm S. Tomsone (Thomson).

Jāzepa Vītola 120 gadu dzimšanas dienas atceres koncertā 1983. gada 30. jūlijā es dziedāju Pie tava augstā, baltā loga, Aiju dziesmiņu un Maria; Andris – Mana kokle, Kokļu skaņas, Man prātā stāv un Klausies, spulgacīt. Pie klavierēm Ingrīda Šakurova.

Sidnejas latviešu jauktā kora Gadskārtējā koncertā 1983. gada 3. decembrī Andris dziedāja Alfr. Kalniņa Tautās laižot un B. Ritmanes-Oses Manai tautai. Es biju soliste Andr. Jurjāna kantātē Tēvijai; pie klavierēm Ingrīda Šakurova.

Sidnejas Latviešu biedrības gadskārtējā sarīkojumā 1988. gada 3. septembrī Andra vadītais septiņu vīru ansamblis Ziemeļbalss Amandas Ruņģes pavadījumā dziedāja 5 tautas dziesmas un E. Freimaņa Divi bija. Es piedalījos ar divām tautas dziesmām – Ai, zaļā līdaciņa un Dzeguze kūko. Andris ar meitu Amandu pie klavierēm dziedāja J. Kalniņa Zaļš kartupelis, J. Mediņa Trīnes domas un T. Tomsona balādi par Krišjāni. Andrim tas noteikti bija patīkams pārdzīvojums – dziedāt ar meitu pie klavierēm.

Austrālijas Latviešu 40. Kultūras dienu dievkalpojumā 1990. gadā Kanberā es piedalījos ar manis vadīto jauniešu ansambli Gaisma. Dziedājām K. Šulca Slavēts tas Kungs, Ramsija Māci mani ticēt, Kungs un G. F. Hendeļa Prieks pasaulei. Andris dziedāja J. Baruša Esi uzticīgs līdz nāvei un H. Berīno Mūsu Tēvs debesīs; pie ērģelēm Terēze Rozenberga.

Kopīgi dziedot, mūsu balsis labi sagāja kopā. Nekad viens otru nedominējām. Tā bija liela laime, ka vienmēr varējām viens uz otru paļauties, ja arī kādreiz gadījās kāds mazs misēklis. Mums taču bija maizes darbi, ģimenes un pašiem savi koncerti, un ne vienmēr varējām ar pavadītājiem saskaņot laikus, lai vairākas reizes samēģinātu.

Andris arī vēl turpināja noslīpēt dziedāšanas mākslu pie baritona Dzintara Veides Melburnā.

Tagad, pēc gadiem atskatoties, esmu pateicīga, ka man bija tik labs partneris kā Andris.

Brigita Saiva
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI


Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com