Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


DV Melburnas nodaļas 2018. gada pilnsapulces

Nākošais gads būs ļoti aizņemts

Laikraksts Latvietis Nr. 521, 2018. g. 24. okt.
Jānis Kārkliņš -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas un vanadžu kopas pilnsapulces šogad notika 22. septembrī.

Diena sākās ar vanadžu kopas pilnsapulci, kurā vanadzes pārrunāja pagājušā gada darbību. Savu pilnsapulci vanadzes sāka, atceroties mūžībā aizgājušās vanadzes, to starpā ilggadīgo nodaļas vanadžu kopas vadītāju Silviu Migli. Vanadžu galvenais ienākumu avots un lielākais darbs bija kārtējās katra mēneša pusdienas. Vanadžu kopas vadītājas vietniece Koidula Nemīro pateicās tautas deju kopas Ritenītis dejotājiem un kora Daina dziedātājiem par apkalpošanu pusdienās, kas ļoti atvieglina vanadžu darbu pusdienās. Uz pusdienām katru mēnesi caurmērā ierodas ap 70 pusdienotāju.

Bez tam vanadzes arī aktīvi piedalījušās visos nodaļas sarīkojumos pagājušā darbības gadā. Kā iepriekšējos gados vanadžu kopa finansiāli atbalstījusi gan aprūpi, gan latviešu organizācijas kā šeit Austrālijā, tā arī Latvijā, to starpā Vītolu Fondu, Speciālo olimpiādi, Latvijas Okupācijas muzeju un Lestenes baznīcu. Nākošajam darbības gadam par kopas vadītāju ievēlēja Koidulu Nemīro un valdē: I. Ābeli, M. Apini, R. Pārumu, E. Riemeri un G. Vagari. Jaunā Melburnas nodaļas vanadžu kopas vadītāja Koidula Nemīro pateicās par viņai doto uzticību un pateicās visām vanadzēm par pagajušajā gada lielo darbu.

Pēc neilga pārtraukuma sekoja DV Melburnas nodaļas pilnsapulce ar 22 biedru klātbūtni. Pilnsapulci atklāja valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš; klātesošie ar klusuma brīdi atcerējās pagājušā gadā mužībā aizgājušos nodaļas biedrus: Rutu Clark, Ritu Gelbi, Vilni Lazdiņu, Silviu Migli, Arvīdu Puķi, Miķeli Putru, Rolandu Šķobu, Mirdzu Šteinu, Ninu Vītolu un Voldemāru Vītoliņu.

Savā ziņojumā Jānis Kārkliņš sevišķi pieminēja ilggadējo vanadžu kopas vadītāju Silviju (Silvia) Migli, kura 2018. gadā aizgāja mūžībā. Silvija 15 gadus pašaizliedzīgi vadīja Melburnas Daugavas Vanagu vanadžu kopu, kā arī trīs gadus bija Daugavas Vanagu Austrālijā vanadžu nozares vadītāja un ilgus gadus arī darbojās nodaļas valdē, pildot vairākus amatus.

Tika pieņemti arī vanadžu kopas un novusa kopas ziņojumi, kā arī nodaļas kases pārskati.

Sekoja nodaļas valdes vēlēšanas. Par valdes priekšsēdi 2019. gadam tika ievēlēts līdzšinējais priekšsēdis Jānis Kārkliņš un nodaļas valdē līdzšinējie valdes locekļi: I. Ābele, M. Dragūns, A. Grimms, D. Jefimova, K. Nemīro, G. Vagare un J. Vīksne. Revīzijas komisijā tika ievēlēti līdzšinējie komisijas locekļi: G. Delvere, P. Delvers un A. Miglis.

Nākošais gads mūsu nodaļai būs ļoti aizņemts. 2019. gada 29. jūlijā Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa atskatās uz 70 darbības gadiem. Šo svarīgo notikumu atzīmēsim ar godu un lepnumu. Nākošā gada 9. un 10. martā notiks Daugavas Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme. Šī sanāksme šoreiz notiks Melburnā. J. Kārklinš lūdza visiem nodaļas biedriem ņemt šos svarīgos datumus vērā un pēc iespējas ne tik vien tos apmeklēt, bet arī palīdzēt sarīkojumu rīkošanā.

Pilnsapulce nolēma arī nākošā gadā turpināt ziedot mūsu leģionāru aprūpei, jaunatnei un latvietības uzturēšanai kā šeit Austrālijā, tā arī Latvijā, kā arī zemessardzei un daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm Latvijā.

Pilnsapulci, kas ritēja raiti un bez jebkādām domstarpībām, noslēdza, dziedot Daugavas Vanagu dziesmu. Pēc pilnsapulces dalībnieki pakavējās DV mītnē pie vanadžu sagatavotām pusdienām, lai vēl kādu laiku pārrunātu nodaļas turpmāko darbību.

Jānis Kārkliņš,
Valdes priekšsēdis
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com