Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Annas Ziedares Vasaras vidusskolas viesi no Latvijas

Lasīs lekcijas Adelaides Latviešu biedrības zālē

Laikraksts Latvietis Nr. 527, 2018. g. 18. dec.
Ļena Rumpe -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
AZVV_1

Dace Anstrate. FOTO no Daces Anstrates personīgā arhīva.

AZVV_2

Gunta Kļava. FOTO no Guntas Kļavas personīgā arhīva.

AZVV_3

Anita Šaltāne. FOTO no Anitas Šaltānes personīgā arhīva.

AZVV_4

Ilze Jēgere un Santa Iesmiņa. FOTO no personīgā arhīva.

AZVV_5

Gints Ceplenieks. FOTO Ilmārs Znotiņš.

LAAJ

Jau vairākas vasaras latviešu sabiedrība Austrālijā gaida AZVV viesu skolotājus no Latvijas. Prieks redzēt gan jaunas, gan iepriekš redzētas sejas. Pirms iepazīstamies, atgādināšu, ka viesu skolotāji lasīs lekcijas Izglītības dienā 2018. gada 28. decembrī Adelaides Latviešu biedrības (ALB) zālē.

Dace Anstrate ir pedagogs ar 30 gadu darba pieredzi. Sākumā ieguvusi latviešu valodas un literatūras skolotājas mazākumtautību skolās kvalifikāciju, tad aizstāvējusi maģistra grādu pedagoģijā, vēlāk ieguvusi otro diplomu – speciālās izglītības pedagogs. Tas nozīmē, ka ikdienā Dace strādā ļoti sarežģītu darbu ar bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Dace sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru dažādos projektos un piedalījusies diasporas skolotāju semināros. Dace māca tālmācībā skolēnus no Austrālijas, Jaunzēlandes, Amerikas, Kanādas un vairākām Eiropas valstīm. Dace savu sirdsmieru gūst dabā kopā ar sev mīļiem cilvēkiem. Daces moto ir Ticēt tam, ko daru! Darboties tā, lai man uzticētos“

Gunta Kļava par sevi raksta tā: „Esmu valodniece, sociolingviste, un manas intereses valodniecībā ir tieši valodas un sabiedrības mijiedarbība un savstarpējās attieksmes, valodu apguve, kā arī lībiešu valoda kā viena no pasaules apdraudētajām valodām, tās saglabāšana un izpēte. Strādāju Latviešu valodas aģentūrā, kur manā pārziņā ir sociolingvistisko pētījumu veikšana. Tāpat arī pavisam nesen pievienojos Latvijas Universitātes jaundibinātā Lībiešu institūta pētniekiem, kuri strādā lībiešu valodas izpētes un attīstības laukā. Viens no emocijām bagātākajiem darbiem, kas man sagādā milzum daudz patīkamu brīžu un arī jaunu zināšanu, ir latviešu valodas mācīšana gan pieaugušajiem, gan bērniem.“

Anita Šaltāne ir Salaspils 2. vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāja un ģeogrāfijas maģistre. Anita Šaltāne ir arī bilingvālās izglītības (CLIL) speciāliste. Ir uzkrāta liela praktiskās darbības pieredze, mācot ģeogrāfiju skolēniem otrā, apgūstamajā, valodā. Ar savu pieredzi bilingvālajā metodikā ir dalījusies ar citiem Latvijas skolotājiem, vadot tālākizglītības kursus un seminārus.

Anita Šaltāne ir vairāku metodisko un mācību līdzekļu autore. Pirmie publicētie mācību materiāli parādījās jau 2000. gadā un nāk klāt arvien jauni. Nosaukšu dažus jaunākos materiālus, kuros A. Šaltāne ir viena no autorēm Elektroniskā vārdnīca ģeogrāfijā, vēsturē, bioloģijā, ķīmijā, fizikā un matemātikā (2015), LVA digitālais mācību līdzeklis diasporas skolām Latvija laikā un telpā (2016). 2016. gadā A. Šaltāne ir bijusi autore LVA izstrādātajam ģeogrāfijas saturam – digitālam integrētam mācību materiālam emigrantu un remigrantu bērniem.

Anita ir vadījusi arī diasporās strādājošo skolotāju kursus Latvijā, kurus vasarās organizē Latviešu valodas aģentūra. Profesionāli atvērta visam jaunajam un interesantajam, kas mācību procesu padara saistošu skolēniem un radošu skolotājam.

Mūsu pagājušā gada AZVV viesu skolotājas Ilze Jēgere un Santa Iesmiņa arī ir ciemiņu sarakstā. Abas jaunietes pēc profesijas ir angļu valodas skolotājas, taču sirds kvēlo par savu dzimto valodu. Trīs vasaras viņas mācījušas jauniešus Garezera vidusskolā ASV. Šovasar Ilze un Santa Garezerā organizēja un veidoja scenāriju simtgades svētkiem – meistarklases un koncertu. Ilze ir raidījuma Lodziņš uz Latviju vadītāja.

Šogad jaunās skolotājas apkopoja savu darbošanās pieredzi diasporās ASV un Austrālijā, izveidojot mācību materiālu krājumu digitālā formātā un to prezentēs Izglītības dienā. Ilze un Santa tikai otro gadu viesosies Austrālijā, bet jau ir pazīstamas ar savu pozitīvo attieksmi pret dzīvi un milzīgo enerģiju, kuru viņas spēj nodot ikvienam, ar kuru satiekas. Pats galvenais – Santa un Ilze iedvesmo jauniešus mācīties latviešu valodu un mīlēt Latviju!

Izglītības dienā piedalīsies un AZVV jauniešiem dziedāšanu mācīs Austrālijā jau pazīstamais kordiriģents Gints Ceplenieks. Nosaukšu tikai dažus no Ginta Ceplenieka tituliem – Nacionālās Mākslu vidusskolas Rīgas Doma kora skolas vadītājs, pedagoģijas maģistrs kordiriģēšanā, XXV un XXVI Dziesmu svētku virsdiriģents. Gints ir bijis vairāku koru vadītājs un joprojām darbojas kā Rīgas Tehniskās universitātes kora Vivere vadītājs. Gints Ceplenieks ir arī Latvijas zēnu kora saieta Zaļā bumba idejas autors un tā mākslinieciskais vadītājs. Mani personīgi uzrunāja vienā radioraidījumā dzirdētā Ginta teiktā frāze: Dari vairāk nekā spēj, un lidosi augstāk nekā esi sapņojis.

Annas Ziedares Vasaras vidusskolas mācībspēku vidū šovasar redzēsim arī Karīnu Jaunalksni, Māru Baumani, Valdi Krādziņu, Ivetu Leitasi, Guntaru Baikovu, Ilzi Švarcu, Viktoru Švarcu, Inesi Ceplenieci, Reini Vējiņu. Vasaras vidusskolu otro gadu vadīs Markus Dragūns.

Izglītības dienas programma skatāma: http://laaj.org.au/kulturas-dienas-izglitibas-diena

Izglītības dienas dalībnieku skaits ierobežots. Ja dalībnieks vēlas piedalīsies visās lekcijās, nepieciešams pieteikties: laaj.izglitiba@gmail.com vai sūtot īsziņu ar informāciju (jūsu vārds, uzvārds – visas lekcijas) uz mobilo tālruni darba laikā, vai zvanot pēc plkst.18.00 uz tālruni 0411689112.

Izglītības dienā ieeja pret ziedojumiem.

Labā ziņa tiem, kas nepaspēs noklausīties lekciju ciklu ALB – D. Anstrates, A. Šaltānes un I. Jēgeres/S. Iesmiņas prezentācijas varēs atkārtoti noklausīties AZVV Viesu dienā. Papildus informāciju par Viesu dienu varēs iegūt pa epastu: annasziedaresvv@gmail.com.

Izglītības dienas norisi un viesskolotāju klātbūtni AZVV nodrošina līdzfinansējums no LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas Valsts valodas politika un pārvalde.

Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com