Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Mērķis sasniegts dubultā!

Muzeja „Latvieši pasaulē“ 2019. gada Ziemassvētku ziedojumu akcija

Laikraksts Latvietis Nr. 582, 2020. g. 17. febr.
Marianna Auliciema -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
LaPa-muzejs

Muzeja „Latvieši pasaulē“ krājuma glabātāji muzeja krātuvē 2020. gada februārī. No kreisās: Guna Dancīte, Uldis Dimiševskis, Gunta Lediņa. FOTO Muzejs „Latvieši pasaulē“.

Ar lielu prieku un pateicību paziņojam, ka muzeja Latvieši pasaulē 2019. gada nogalē izsludinātā ziedojumu akcija ir bijusi ļoti veiksmīga – ziedojumos no visas pasaules saņēmām divreiz lielāku summu, kā bijām gaidījuši un iedomājušies! Kopā tika saņemti $48 000, tostarp arī viens anonīms ziedojums par summu $25 000!

Sirsnīgs, jo sirsnīgs paldies visiem, kuri ziedoja līdzekļus! Bez ziedotāju, muzeja labvēļu un draugu, brīvprātīgo atbalsta nebūtu iespējams nodrošināt muzeja darbību. Viens no galvenajiem mērķiem ziedojuma akcijai bija atrast tik daudz līdzekļu, lai varētu pieņemt uz gadu darbā vēl vienu muzeja krājuma glabātāju, kura darba uzdevums ir palīdzēt apstrādāt un saglabāt muzejam sadāvinātos priekšmetus, vienlaikus palīdzot sagatavot muzeju valsts akreditācijai.

Pateicoties 2018. un 2019. gada veiksmīgajām ziedojumu akcijām, mēs esam spējuši nodrošināt pilnvērtīgu krājuma darbu.

Piedāvājam tālāk iepazīties ar muzeja Galvenās krājuma glabātājas Gunas Dancītes motivāciju, strādājot krājumā, par ikdienas darbu kopā ar kolēģiem Guntu Lediņu un Uldi Dimiševski: „...esam auguši gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Kopš neticami veiksmīgas akcijas 2019. gada nogalē, janvārī bija iespēja pieņemt vēl vienu krājuma glabātāju, un nu mums krājumā strādā pavisam 3 cilvēki, kas rūpējas par varen lielu vēsturisko un emocionālu krājumu, ko muzejs nu jau 13 gadus rūpīgi vācis, glabājis un pētījis.

Lai gan es muzejam pievienojos tik septembrī, stāsti par dzīvi ārpus Latvijas man bija zināmi jau krietni agrāk. Jau vairākus gadus aktīvi darbojoties studenšu korporācijā, esmu iepazinusies ar daudziem lieliskiem cilvēkiem, kas savas dzīves laikā īsāku vai garāku laiku dzīvojuši ārpus Latvijas. Tas arī ir daļēji veidojis manu izpratni par draudzību, atbalstu, drosmi un dzimtenes mīlestību. Satiktie cilvēki un viņu stāsti, atmiņas un piedzīvojumi ļoti bieži man personīgi rosinājuši pārdomas par motivāciju, centību un tieksmi pēc izcilības, jo iegūt zināšanas un prasmes bijis viens no latviešu tikumiem neatkarīgi, kura okeāna krastos mēs neatrastos.

Līdzīgs ceļš pēc sasniegumiem ir uzstādīts arī kā mūsu muzeja mērķis. Jau iepriekš iesākts, arī šogad turpinās darbs pie muzeja akreditācijas. Muzeju pasaulē tas ir liels notikums, kas rada daudz satraukuma. Arī mēs plānojam rudens pusē savu pirmreizējo akreditāciju, tādēļ ļoti svarīgi šo dažu mēnešu laikā sakārtot dokumentāciju atbilstoši Latvijas likumdošanai. Ir diezgan daudz dažādu dokumentu un norāžu, kam sekot, tāpēc šis darbs prasa lielu atbildību un rūpību.

Tāpat esam uzsākuši pilnīgu muzeja krājuma esības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka katram priekšmetam ir sava vieta muzeja krātuvē un tajā šis priekšmets tur jūtas labi (ar visu nepieciešamo mikroklimatu u.c.). Mūsu krājuma glabātāja Gunta patiešām katru priekšmetu izņem ārā no plaukta, izpako, pārbauda tā saglabātības pakāpi, ja nepieciešams, izmēra utt.

Paralēli šiem darbiem pieteicām savu projektu Valsts Kultūrkapitāla projektu konkursā, un nu jau dažus mēnešus mūsu muzeja krājumā esošais, vislielākais priekšmets – Jura Bļodnieka dāvinātais, leģendārais „pretpadomju“ demonstrāciju auto „Valiant“ atrodas prasmīgu restauratoru rokās, lai jau maijā lepni ieripotu Dzelzceļa vēstures muzejā, kur notiks mūsu muzeja veidota izstāde „Nyet, nyet, Soviet“. Latvijā un pasaulē vēl ir daudzas izstādes, kurās eksponēti auto, bet ne šis! Tas būs kas unikāls!

Protams, šai laikā esam saņēmuši arīdzan ļoti daudz dāvinājumu no visas pasaules, tāpēc priekšmetu pieņemšana krājumā ir mūsu darba svarīga sastāvdaļa, ko ar lielu rūpību veic krājuma glabātājs Uldis. Priekšmetu ir daudz, tādēļ tos rūpīgi aprakstam, pēc tam signējam un atrodam vietu krājumā. Šai laika sprīdī esam pat saldējuši priekšmetus, lai iznīcinātu visas iespējamās sēnes un kaitēkļus, kas varētu būt paslēpušies brunčos, kreklos, starp grāmatu lapām un citur.

Tam visam pāri esam arī papildinājuši savas zināšanas un prasmes, uzklausot muzeju darbinieku un restauratoru vadītas lekcijas, stāstījumus, lai arī mūsu darbs kļūtu labāks un profesionālāks.

Kopumā darbs muzejā ir krietni dinamiskāks, kā no malas varētu likties, bet tieši tas ir tas labākais! Mēs, krājuma glabātāji, LaPā vienmēr esam priecīgi par katru dāvinājumu, katru jaunu projektu vai iespēju, kas tiek piedāvāta, jo tieši tas mūs ved uz tuvākiem un tālākiem mērķiem, ko muzejs sev izvirzījis. Un tā ir burvīga sajūta, ka zinām, ka mūsu darbs arī citiem nav vienaldzīgs. Paldies jums!“

Ar savu ziedojumu 2019. gada Ziemassvētku akcijā muzeja Latvieši pasaulē darbību atbalstījuši sekojoši cilvēki un organizācijas: Aija Ingrīda Abene; Biruta Abuls; Anita un Graham Andersoni; Patrick C. Arnett; Andris Auliciems sen.; Vilnis O. Ātrēns; Anita un Roberts Batarags; Baiba Bela; Ilga Anita Bērzkalna; Uldis Bluķis; Jānis un Valda Bolis; Imants un Velga Brolis; Wayles Browne; Joan Carlson; Anda Cook; Jānis Danenbergs; Diane Conneman; Rita D. Drone; Lauris Eglītis; Ginta Elksne; Uldis un Inese Erdmanis; Jānis Grāmatiņš; Yvette Grinbush; Andris un Inta Grunde; Gunta Harvey; Sibilla Hershey; Maija Hinkle; Andrejs Jansons; Vita Kākulis; Liene Zeltīte Kalniņa; Daugavas Vanagi Kanādā; Biruta Kelley; Alda Ķirse; Dagnija Krēsliņa; Zuze Krēsliņa-Sila; Rita Krūmiņš; Latvian Relief Fund of America; Edward Lemanis; Sarma Liepiņš; Guntis un Anita Liepiņi; Jūlijs Liepiņš; Astra Māliņš; Mančesteras latviešu ev. lut. draudze; Joe un Emily Metz; Jolanta Mockus; Lalita Muižniece; Zintis Muižnieks; Mirdza Neiders; Valters Nollendorfs un Aija Ebdena; Ārijs un Gunta Pakalns; Toms Pāvils; Alfrēds Peterlēvitzs; Uldis un Sarma Puriņi; Mārtiņš Putenis; Ināra Reinis; Genādijs Ribakovs; Dace Ruņģe; Jānis un Maija Šķiņķis; Juris Šlesers, Ieva Ērika Šmite; Ilse Stalis; Daina Taimiņa; Antra Thrasher; Zane Treimane; Rita Uibo; Laila V. Prosser; Lizete un Oto Vieglais; Aivars Vinters; Ilma Wilkinson; Ludmila Yamrone; Maija Zaeska; Lilita Zaļkalns; Ģirts Jānis Zēgners; Austra Zemzars; Lauma Zvidriņa.

Pateicamies vēl diviem ievērojamiem ziedotājiem ārpus Ziemassvētku akcijas: 2019. gadā saņēmām līdzekļus no Valdas un Kristapa Jaunzemu testamenta un Klāva Zichmaņa uzņēmuma AKA 3.

Marianna Auliciema,
„Latvieši pasaulē – muzejs un pētniecības centrs“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI

Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com