Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Daudz baltu dieniņu Adelaides Vanadzēm!

Pilnsapulce un kliņģeris

Laikraksts Latvietis Nr. 274, 2013. g. 11. sept.
Gunta R. -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv
DV

Daugavas Vanagi

Adelaides vanadžu pilnsapulces dalībnieces. Priekšā ar ziediem Rita Pillups, Geņa Janmeija, Gunta Rudzīte, Rasa Feja. Pēdējā rindā Imants Kronītis. FOTO Imants Kronītis.

Regīna Berķe un septembra dzimšanas dienas bērni Geņa Janmeija un Gunta Rudzīte griež svinību torti. FOTO Imants Kronītis.

Septembris ir Adelaides Vanadžu kopas dibināšanas mēnesis, un šogad pirmdien, 2. septembrī līdz ar pilnsapulci un kārtējo mēneša sapulci atzīmējām kopas 61. gadadienu ar viesību galdu, dāvanām un šampanieti. Lai gan kopas sarakstos ir 49 Vanadzes, uz svinībām bija atnākušas tikai 14 un trīs viesi. Veikli tikām galā kā ar pilnsapulci, tā ar ikmēneša sapulci, jo kad gaida izpriecas, tad uz nopietnām lietām prāts nepavisam nenesās.

Taču lai neviens nedomā, ka nopietnas lietas kārtojām pavirši. Pilnsapulci sākām ar klusuma brīdi, pieminot šinī gadā mūžībā aizgājušās Vanadzes Lidiju Pelli un Mildu Bušs. Iepriekšējās pilnsapulces protokolu pieņēma tādu, kādu to nolasīja. Priekšnieces ziņojums un kases pārskats liecināja, ka šogad čakli strādāts, un sapelnītie tūkstoši atraduši ceļu uz Latviju gan leģionāriem, gan daudzbērnu un audžubērnu ģimeņu atbalstam. Arī Okupācijas muzejam un pāris studentu stipendijām tika sava tiesa. Vanadzes neliedza atbalstu arī humanitāro paku sūtīšanai uz Latviju, kur aizgāja vairāki simti dolāru. Ar visu to, arī pašu bankā varējām noguldīt pieklājīgu summu.

Pa vēsturiskiem dokumentiem rakņājoties, priekšniece uzzināja, ka divas Vanadzes, kuras darbojas Kopā vēl šodien, iestājās jau agrajos piecdesmitajos gados un uzticīgi kalpo jau sešdesmit gadus. Rasu Feju un Ritu Pillups (toreiz Ezis) apsveicām ar ziediem. Abas šīs Vanadzes ir ne tikai atradušās sarakstā, bet bijušas visus gadus aktīvas un darbīgas. PALDIES!

Biedrzine nāca ar prieka vēsti, ka šogad Vanadzēm piebiedrojušās trīs jaunas Vanadzes, un arī visas gadu maksas ir nokārtotas. Dažādos jautājumos īsumā tika pārspriestas DV CV ziņas, par kurām jau ir lasīts laikrakstos. Tā nu iznāca, ka stundas laikā, viss svarīgais bija izrunāts un varējām turpināt ar ikmēneša sanāksmi. Nokārtojām Vanadžu ēdienu karti oktobra mēnesim, nopriecājamies par pagājušā mēnesī sastrādāto naudu un apspriedām dažādus saimnieciskus jautājumus. Vanadžu mielastu galdi vēl arvien tiek pasūtīti, lai atzīmētu dažādas svinamās un piemiņas reizes, un nākamā mēneša laikā šādas reizes būs trīs: divas dzimšanas dienas un vienas bēres. Mūsu aukstie galdi tiek vēl arvien augsti vērtēti, un arī Vanadžu kasei tiek savs labums.

Kopas gadadienas atceri atzīmējām ar auksto galdu, kura gatavošanā piedalījās visas klātesošās Vanadzes; katra atnesa kaut ko, un galds vai lūza no labumiem. No sākuma likās, ka to visu nemaz nevarēs apēst, taču beigās pāri palika apbrīnojami maz. Saldam zobam netrūka ne tortes, ne kliņģera, un Vanagu priekšnieks atnesa dāvanas no Vanagiem – vareni elegantā pudelē franču liķieri un lielu kārbu smalkas beļģu šokolādes. Ardievu, slaidā līnija! Pie reizes godinājām arī divas Vanadzes, kuras šai mēnesī svin savus šūpuļa svētkus. Šo gadījumu noteikti vajadzēja apslacīt ar šampanieti un atzīmēt ar ziediem.

Ar mazu dāvaniņu pateicāmies arī mūsu goda Vanadzei – Vanagam Mārim Miezim, kura gardais cūkas cepetis ar skābiem kāpostiem un kāpostu vīstokļi sestdienas pusdienās vienmēr pievelk lielu gardēžu skaitu. Māris nekad neatsakās no darba virtuvē un dažu labu reizi ir glābis Vanadzēm ādu, kad citu pusdienu gatavotāju nevarējām atrast. Arī pirms Ziemassvētkiem piparkūku cepšanas akcijā Māris vienmēr ir klāt. Viņa muskuļi labi noder pie mīklas mīcīšanas un rullēšanas!

Adelaides Vanadzes turpina strādāt un vienmēr cer, ka atnāks jaunas biedres, kuras no darba nebaidīsies. Cerība laba lieta!

Gunta R.
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com