Laikraksts Latvietis

Laiks Latvijā:


Pļaujas svētki Sietlas latviešu draudzē

,,Pat ja es zinātu, ka rīt ir pasaules gals, es tomēr vēl šodien stādītu ābelīti.“ (Mārtiņš Luters)

Laikraksts Latvietis Nr. 483, 2017. g. 11. nov.
Inta Morusa -


Ieteikt Facebook.com

ieteikt draugiem.lvIeteikt draugiem.lv

No kreisās: Dzidra Upāna, Dr. Zaiga Alksne-Filipsa (Phillips). FOTO Inta Morusa.

Altāris. FOTO Inta Morusa.

Kliņģeris. FOTO Inta Morusa.

Svētdien, 29. oktobrī, Sietlas latviešu draudze svinēja Reformācijas 500. gadadienu un Pļaujas svētkus. Altāri baznīcā bija pušķojusi Vaira Pelēķe-Kristofere (Christopher) ar rudens pļaujas motīviem: rudzu vārpu saulīte smaidīja pāri salmu kūlīšiem; bagātīgs grozs pilns ar augļiem un dārzeņiem; Maijas Atvaras rudzu maize. Svētā vakarēdienā, kā citus gadus, bija Gunas un Viļņa Kleperu paštaisītais vīns un Maijas Atvaras dievgalda maize.

Prāveste Daira Cilne savā sprediķī pacēla jautājumu: kas ir īpašs mums, luterāņiem? Viņa uzsvēra, ka galvenais pamats Lutera teoloģijai ir taisnošana ticībā. Luters ir teicis: ,,Mēs esam pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem.“ Mums vajadzētu sev atgādināt, ka mēs esam kristīti – Dieva mīļotie bērni, apliecināti kristībās. Arī dzīves gaišajos brīžos to atgādināsim sev, lai nepiemirstam Dieva klātieni. Prāveste priecājās, ka šogad svinam Reformācijas svētkus kopā ar Pļaujas svētkiem, kas ir Pateicības svētki, jo mums ir tik daudz, par ko pateikties.

Pirms un pēc dievkalpojuma Dr. Andris Āboliņš atskaņoja Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils, dažādos aranžējumos. Dievkalpojumu kuplināja koris Siguldas balsis Maijas Riekstiņas vadībā, dziedot Ir tomēr viens, Laudate omnes gentes un Ein feste Burg ist unser Gott (no J. S. Baha Reformācijas kantātes). Koristu balsis skaisti piepildīja baznīcas telpu, pastiprinot svinīgo svētku noskaņu.

Pēc dievkalpojuma prāveste aicināja baznīcēnus pulcēties ārā pie mūsu Luterkoka – pīlādža, ko Sietlas latviešu draudze iestādīja 2010. gadā. Tas ir brālis LELBĀL stādītam Luterkokam Vitenbergā, jau krietni paaudzies. Pēc prāvestes teiktiem svētiem vārdiem visi kopā nodziedāja Lai Dievu kopā slavējam (Laudate omnes gentes). Šo dziesmu LELBĀL dalībnieki dziedāja Vitenbergā 2010. gadā.

Tad bija laiks doties uz pusdienām, ko bija sagatavojušas čaklās Draudzes dāmu komitejas locekles, Maijas Atvaras vadībā. Latviešu nama zāle bija pušķota ar rudens ziediem no Dainas Kusinas dārza un zariem ar krāšņām lapām. Pirms pusdienām Jānis Atvars rādīja divas īsas filmiņas ar skaistiem dabas skatiem un citātiem no svētiem rakstiem, garīgās mūzikas pavadījumā. Pēc galda lūgšanas baznīcēni baudīja bagāto svētku mielastu, cūkas cepeti ar skābiem kāpostiem un citām piedevām. Kafijas galdam, kas bija pārpilns ar dažādiem gardumiem, Linda Beiniķe bija uzcepusi svētku klinģeri, kas veidoja skaitli 500.

Pusdienu laikā Rita Rubene un Inta Vīsta (Wiest) piedāvāja lozes bagātajai loterijai, kur varēja laimēt četrus lielus grozus ar visādiem labumiem, ka arī altāra augļus un maizi, vīnu un ievārījumu no Kleperu ģimenes. Izlozi vadīja draudzes priekšnieks Jānis Šulcs un sekretārs Ēriks Raisters. Visiem par prieku viešņa no Kalifornijas – Dzirda Upāna (92 g.v.), kas agrāk dzīvoja Sietlā un bija atbraukusi apciemot draugus, laimēja divus grozus! Dzidra lūdza, lai grozu ar augļiem lozē vēlreiz, jo viņai drīz jālido atpakaļ un visu taču nevarēja ņemt līdzi. Kā iepriekšējos gados, Juris Cilnis arī šoreiz laimēja vienu no groziem – tas liekas kļuvis par tradīciju, bet būdams devīgs cilvēks (un varbūt juzdamies mazliet neērti par savu atkārtoto laimi), viņš grozu uzdāvināja kaimiņam pie galda, Pēterim Galiņam. Tā dāsnuma un pateicības gars mājoja, visos svinot Reformācijas un Pļaujas svētkus! Apmeklētāji turpināja baudīt pēcpusdienu priecīgā, draudzīgā gaisotnē.

Liels paldies no Draudzes dāmu komitejas visiem svētku dalībniekiem un labvēļiem, kas atbalsta tās darbu!

Inta Morusa
Laikrakstam „Latvietis“Atbalstiet laikrakstu

Izvēlēties summu

SLUDINĀJUMI
Latviesu impresijas


ALMA Book


3x3 Australija
SLUDINĀJUMI


BookDepository.com